Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

LIPIDS 2014, December 5-7, Vienna

torsdag 13. november 2014

This year, LIPIDS 2014 will be taking place on December 5-7, 2014 in Vienna, Austria. LIPIDS cogress offers a comprehensive independent update on lipid management from diet to apheresis. The congress will provide state of the art educational lectures in the field of clinical lipidiology, focusing on practical lipid management including difficult to treat hyperlipidemias, genetic dyslipidemias, screening, dietary and nutraceutical approaches and case studies. Major emphasis will be given to new therapeutics, diagnosis and management of high risk patients. Congress website is: http://clinical-lipidology.com


Nytt "EASO Collaborating Centre for Obesity Management (EASO-COM)" i Norge.

fredag 07. november 2014

 

Centre of Obesity, St. Olavs Hospital, Trondheim University Hospital, er nå blitt akkreditert som ”Collaborating Centres for Obesity Management (COMs)” av den europeiske fedmeorganisasjonen EASO (European Association for the Study of Obesity). Dette er det femte senteret i Norge som får denne akkrediteringen.  

Følgende sentre har nå COM-status i Norge:

 1. The obesity centre, Haukeland University Hospital (Bergen)
 2. The Morbid Obesity Center (MOC), Health Region South-East, Vestfold Hospital Trust (Tønsberg)
 3. Nordland Central Hospital (NLSH), University Hospital North Norway (UNN), Regional Centre of Treatment for Severe Obesity (Bodø, Tromsø)
 4. Oslo University Hospital, Department of Endocrinology; Obesity, and Preventive Medicine (Oslo)
 5. Centre of Obesity, St. Olavs hospital, Trondheim University Hospital (Trondheim)

 

NFFF gratulerer!

 

Neste EASO COMs Summit vil bli arrangert 11-12. Desember 2014 i Museum of Medicine (MUSME), Padua University, Italia. De enkelte sentrene er ansvarlig for å sende representanter til dette møtet, men NFFF oppfordrer alle sentrene til å være representert.


Årsmøte i Norsk forening for fedmeforskning

fredag 07. november 2014

Innkalling til Årsmøte (Generalforsamling) i Norsk forening for fedmeforskning

Sted:   Farris Bad, Larvik.

Dato:  13. November 2014

Tid:     Kl. 19.15-20.45

 

Agenda:

 1. Valg av dirigent
 2. Lederens beretning
 3. Regnskap
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Valg
 6. Eventuelt

        - Nasjonalt møte i regi av NFFF i 2015

- Norge som vertsland for ECO 2019?

 


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt