Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

Obesity across nations, life span and levels of health care - 10 year anniversary symposium for the Morbid Obesity Center, Vestfold Hospital Trust, Tønsberg. November 14-15 2014 at Faris Bad, Larvik.

torsdag 03. juli 2014

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold arrangerer jubileumssymposium (10 år) til høsten (14. - 15. november) på Hotel Farris Bad i Larvik.

Til symposiet kommer anerkjente nasjonale og internasjonale foredragsholdere samt en brukerrepresentant til å holde innlegg om strukturelle og befolkningsbaserte forebyggende tiltak (seminar 1), samt kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling av fedme hos barn (seminar2) og voksne (seminar 3).

Temaene er valgt på bakgrunn av relevans og aktualitet. De pågående debattene om markedsføring av usunn mat til barn og unge, effekten av fedmekirurgi generelt og fedmekirurgi hos barn er for eksempel alle adressert i hvert sitt seminar. 

 

Følg denne lenken for påmelding og program:  https://viaregi.revio.no/SSO

 

 


Diabetesforskningskonferansen 2014

torsdag 03. juli 2014

Diabetesforbundet arrangerer i 2014 en forskningskonferanse for diabetesforskere og helsepersonell. Diabetesforskningskonferansen finner sted på Clarion Hotel Oslo Airport 6.–7. november.

Målet for konferansen er å:

- samle norske forskere som arbeider med diabetes

- stimulere til økt samarbeid og gi inspirasjon til bedre forskning

- synliggjøre norsk diabetesforskning

 

 

 

For mer info om påmelding og program, besøk Diabetesforbundet sine nettsider:

http://www.diabetes.no/Diabetesforskningskonferansen+2014.b7C_wlLU1I.ips


Overvektige kvinner med hjertekrampe (angina) har nesten halvert risiko for fremtidig hjerteinfarkt sammenliknet med normalvektige.

torsdag 03. juli 2014

Overvektige kvinner med hjertesykdom har lavere risiko for hjerteinfarkt enn syke med normal vekt, ifølge en ny norsk studie. Men for mennene er det motsatt. Studien er utført av et team av forskere fra Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, Haukeland Universitetssykehus, Universitet i Oslo og Universitetet i Bergen. Overvekt og fedme er viktige årsaker til utvikling av hjerte- og karsykdom. Overraskende nok viser flere forskningsstudier at overvektige og fete personer med hjertesykdom kan ha lavere risiko for hjerteinfarkt og død enn normalvektige personer. Dette fenomenet kalles overvektsparadokset eller fedmeparadokset. Til tross for at menn vanligvis har høyere risiko for hjertesykdom enn kvinner, er kjønnsforskjeller relatert til overvekts/fedmeparadokset ikke blitt grundig undersøkt tidligere.


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt