Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

Flere overvektige barn i familier med skilte foreldre

torsdag 03. juli 2014

Det er 50 prosent større andel med overvekt eller fedme blant barn som har skilte foreldre sammenlignet med barn som har gifte foreldre, viser tall fra Barnevekststudien på Folkehelseinstituttet. Årsakene til utvikling av overvekt blant barn er sammensatte. Mulige årsaker er ikke undersøkt i denne studien.

Tallene fra Barnevekststudien viser også at det er mer enn dobbel så stor andel med bukfedme blant gutter som har skilte foreldre sammenlignet med gutter som har gifte foreldre. Tallene viser ikke tilsvarende forskjeller i bukfedme blant jenter.


Norsk forening for fedmeforskning støtter ”Obesity Week 2014”

Norsk forening for fedmeforskning støtter ”Obesity Week 2014”

fredag 02. mai 2014

”2nd Obesity Week” arrangeres i Boston, MA, US fra 2 - 7. november 2014.

I 2014 vil den amerikanske organisasjonen for fedmeforskning (The Obesity Society) og den amerikanske organiasjonen for metabolsk og bariatrisk kirurgi (American Society for Metabolic & Bariatric Surgery) igjen arrangere sine årlige møter sammen, slik de gjorde i 2013. Fordelen ved å slå sammen møtene slik er at deltagerne får det beste fra begge de internasjonale organisasjonene når det gjelder forskning, utdanning og klinikk. Foredragsholderne vil være ledende internasjonale eksperter innen sitt fagfelt. Et slikt samlet arrangement vil også skape muligheter for å utvikle samarbeid mellom de ulike forskningsmiljøene. Norsk forening for fedmeforskning er støtteorganisasjon til ”Obesity Week 2014”.


Fettceller som veks dårleg fremjar type 2 diabetes: Nye genetiske mekanismar

fredag 02. mai 2014

 

Fedme er nært knytta til type 2 diabetes, men dette kan ha meir med korleis fettcellene fungerer å gjere enn kor høg BMI ein har. Genetiske forskjellar mellom folk kan auke risikoen for forstyrringar i stoffskiftet og type 2 diabetes uavhengig av BMI.

 

Ein banebrytande metode gjer det mogleg å finne ut korleis forskjellar i arvemateriale påverkar biologiske prosessar i cellene våre, slik at vi kan forklare nøyaktig kvifor nokon har auka risiko for sjukdom eller tilstandar som overvekt/fedme. Dr. og ernæringsfysiolog Simon Dankel og prof. med. Gunnar Mellgren ved Universitetet i Bergen har hatt viktige bidrag til studien, som nylig vart publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Cell (lenke til artikkelen, https://www.cell.com/abstract/S0092-8674(13)01535-3). Genetiske mekanismar ved type 2 diabetes vart studert, der ein analyserte alle gen-område som til no er blitt assosiert med type 2 diabetes uavhengig av BMI i såkalla genome-wide association studies (GWAS).


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt