Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

Vektreduksjon handler ikke om viljestyrke

torsdag 14. november 2013

Basert på systematiske kunnskapsoppsummeringer har American Heart Association, American College of Cardiology and the Obesity Society utviklet praktiske retningslinjer for behandling av fedme.

Vekt reduksjon handler ikke om viljestyrke, men adferd i forhold til mat og fysisk aktivitet, sier Donna Ryan, MD, professor emeritus og medlem av arbeidsgruppen som har utarbeidet retningslinjene. Disse gir anbefalinger for hvordan helsearbeidere kan hjelpe pasienter med fedme og økt risiko for fedmerelaterte tilleggssykdommer ned i vekt. Blant annet anbefales det å:

  • Måle kroppsmasseindeks og midjemål  årlig for å følge vektuvikling og sette i gang tiltak.
  • Individualisere kostråd for vektreduksjon ut i fra helserisiko.
  • Fokusere på 5%-10% vektreduksjon i løpet av de første 6 månedene og at vektreduksjon ned i 3% gir helsegevinst.
  • Informere pasienter med sykelig overvekt (KMI≥40 eller KMI≥35 med minst en fedmerelatert tilleggssykdom f.eks. diabetes, høyt blodtrykk og søvnapné) at kirurgisk fedmebehandling kan gi helsegevinst.

Hvordan virker ulike former for vektreduksjon på blodårer og blodtrykk?

fredag 25. oktober 2013

Vektreduksjon ved sunt kosthold og fysisk aktivitet gjør hovedpulsåren mykere og får den til å oppfører seg som om den var fem år yngre. Vektreduksjon ved hjelp av sunne endringer i kosthold og fysisk aktivitet bedrer også blodtrykket målt over ett døgn, men i mindre grad enn etter fedmekirurgi.

Dette er funn i lege og forsker Njord Nordstrand sitt doktorgradsarbeid: Arterial stiffness and nocturnal hypertension in morbidly obese individuals - clinical characteristics and the effects of various weight loss strategies.

Vektreduksjon er hjørnesteinsbehandling for å motvirke fedme og fedmerelaterte sykdommer. Nordstrand og medarbeidere viser at det er svært viktig at man ikke bare fokuserer på færre kalorier, men også på sunne kostholdsvaner og økt fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet og usunn mat øker risiko faktor for hjerte/kar-sykdom uavhengig av vekt. En person som spiser mindre, men fortsatt usunt vil gå ned i vekt. Dette vil naturligvis minske litt av risikoen for sykdom, men denne risikoen kan, slik Nordstrand og medarbeiderne viser, reduseres ytterligere ved å legge om kostholdet og øke den fysiske aktiviteten.


Hvilke kostfaktorer kan forebygge uønsket vektoppgang?

fredag 04. oktober 2013

Naturlige plantebaserte matvarer har generelt lavere energitetthet enn et kosthold rikt på animalske matvarer og matvarer med høyt innhold av fett og sukker og kan dermed bidra til å unngå uønsket vektoppgang.

De nye nordiske næringsanbefalinger er nå offentlige. Som en del av arbeidet med de nye anbefalingene er det blant annet gjort en kunnskapsoppsummering for å undersøke hvilke kostfaktorer som kan bidra til å forebygge uønsket vektoppgang. Her blir det konkludert med at det foreligger god dokumentasjon på at fiber-rik mat (for eksempel fullkorn, grønnsaker, frukt, bær, belgfrukter, nøtter og frø), og kanskje også meieriprodukter, er forbundet med redusert vektøkning. Motsatt er raffinert korn, sukker-rik mat og drikke, rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt assosiert med økt vektøkning i langtidsstudier.

I tillegg kommer betydningen av fysisk aktivtet. Det er holdepunkter for at 60 minutters daglig fysisk aktivitet er nødvendig for å forebygge uønsket vektøkning.


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt