Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

Økt risiko for overvekt blant barn i små kommuner

torsdag 03. oktober 2013

Resultatene fra en studie som nylig ble publisert i BMC Public Health viser at andelen barn med overvekt og fedme er større i små kommuner enn i store kommuner. Risikoen for overvekt og fedme er 1,5 til 2 ganger større blant åtteåringer i små kommuner enn blant de som bor i større kommuner. I denne sammenheng har små kommuner under 10 000 innbyggere, mens store kommuner har over 50 000 innbyggere.

Studien baserer seg på et landsrepresentativt utvalg 8-åringer fra Barnevekstundersøkelsen ved Folkehelseinstituttet der 3200 barn har blitt veid og målt på 125 skoler. Utdanningsnivå er hentet fra offentlige databaser. Resultatene som Biehl og medarbeidere publiserte er basert på tall fra barna som deltok i 2010. Her fant man at 15 % av barna hadde overvekt og 4 % hadde fedme. Studien gir kunnskap om hvordan overvekt og fedme fordeler seg blant barn i Norge, etter geografi og mødrenes utdanningsnivå. Den viser videre, at når man sammenliknet små og store kommuner og bare så på gruppen barn av mødre med lav utdanning, fant man at i små kommuner hadde disse barna høyere BMI og livviddemål enn de som bodde i større kommuner. De fant ikke tilsvarende kommuneforskjeller blant barna som hadde mødre med videregående skole eller høyere utdanning.


Hvorfor bli medlem av norsk fedmeforskningsforening?

fredag 27. september 2013

Et medlemskap i Norsk forening for fedmeforskning koster lite og du blir samtidig medlem av den Europeiske fedmeforskningorganisasjonen (EASO). Ved et medlemsskap får du blant annet rabatt på kongressavgiften til den europeiske fedmeforskningskonferansen (ECO), får tilgang til fedmerelaterte forskningsnyheter og får mulighet til å bli sertifisert i fedmebehandling. 


Referanser for norske barns hudfolder - et mål for overvekt og fedme

tirsdag 10. september 2013

Vekststudien i Bergen har nylig publisert nye referanser med percentiler for triceps og subscapular hudfolder i det anerkjente tidsskriftet European Journal of Clinical Nutrition. Brannsether og medarbeidere har gjennomført en tverrsnittsundersøkelse av 4606 norske barn, 4-16 år, hvor målingene ble gjort mellom 2003-2006.

Ved hjelp av ROC kurver har forfatterne foreslått grenseverdier for hudfoldene som karakteriserer IOTF-definert overvekt og fedme (International Obesity Task Force; KMI ekvivalent 25 kg/m² for overvekt, og tilsvarende 30 kg/m² for fedme).  Disse grenseverdiene tilsvarer 1.0 SDS for overvekt (tilsvarende 84 percentilen), og 1.3 SDS for fedme (tilsvarende 90 percentilen).

Hudfoldtykkelse har vist seg å korrelere godt med totalt kroppsfett og studier har vist at hudfold- tykkelse predikerer % kroppsfett bedre enn KMI. Det har vært en økning i norske barns hudfoldtykkelse gjennom de siste 30 årene, som overgår økningen i vekt –for-høyde.


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt