Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

Østrogen som appetittdempende hormon?

mandag 31. oktober 2011

Ny forskning utført på mus tyder på at det kvinnelige kjønnshormonet østrogen kan ha betydning for kroppens forbrenning og sultfølelse. Disse resultatene ble nylig publisert i det velrenommeret tidsskriftet Cell Metabolism sammen med en lederartikkel.

Forsøksmusene som ikke hadde reseptorer for østrogen i spesifikke deler av hypothalamus utviklet abdominal fedme på grunn av både økt matinntak og nedsatt energiforbruk. Lederen av Norsk forening for fedmeforskning Jøran Hjelmesæth uttaler til VG 31.oktober 2011 at kvinner i overgangsalderen ofte går opp i vekt og får mer magefett. Mangel på østrogen kan være en av forklaringene. Man kan håpe på at ny kunnskap fra studier som denne kan være et godt utgangspunkt for utvikling av nye medikamenter mot fedme. En teoretisk mulighet kunne være å utvikle selektive østrogen-reseptor modulatorer som er spesialtilpasset og bare virker på det appetittregulerende senteret i hjernen, og ikke gir de bivirkningene som man er redd for, nemlig kreft og hjerte – karsykdom.


Eta minnjer eiller rør sæ meir?

fredag 21. oktober 2011

Psykolog og 1. amanuensis, Silje Steinsbekk fremmet formidling av forskning blant barn med fedme i den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix 2012. Hun fikk 2. plass i den lokale finalen i Trondheim med presentasjonen: Eta minnjer eiller rør sæ meir?

Forskningsrådet var vertskap da de ti beste formidlerne fra universitetsbyene møttes til vennskapelig dyst og kåring av den beste formidleren i landet. Nfff sitt styremedlem Silje Steinsbekk har skrevet en avhandling om behandling av fedme hos barn. Hun har sett på hvordan de overvektige barnas kropps-sammensetning, fysiske aktivitet og kosthold endrer seg i løpet av behandlingen, hva som kjennetegner de som lykkes best med å redusere sin fedme, og hvordan barnas psykiske helse og livskvalitet ser ut sammenlignet med andre barn.


Kan fettskatt redusere fedme?

fredag 14. oktober 2011

En skatt på energitette matvarer ble inført 1. september 2011 i Ungarn og Danmark lanserte en skatt på mettet fett 1. oktober. Hensikten med disse tiltakene er naturligvis å forsøke å få folk til å spise sunnere og bremse eller helst reversere fedmeepidemien.

Det foreligger imidlertid lite forskning på hvor stor effekt en slik skatt vil ha på forekomsten av overvekt og overevektsrelaterte sykdommer, og resultatene er litt sprikende. En nylig publisert eksperimentell studie fra Nederland tyder for eksempel på at en skatteøkning på energitett mat kan føre til at folk kjøper mindre energitett mat og dermed færre kalorier, men dette gjaldt først og fremst raske karbohydrater og ikke fett. En annen studie som har vurdert effekten av en fettskatt på befolkningsnivå, konkluderer med at en fettskatt ikke er nok i seg selv, men at en slik skatt bør vurderes som et av flere tiltak på forskjellige nivåer (eks. skole, familie, individ) som kan bidra til å endre befolkningens kosthold i en gunstig retning.


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt