Styret


styret_joran

Gunnar Mellgren

Leder i Norsk Forening for Fedmeforskning

Gunnar Mellgren er spesialist i indremedisin, endokrinologi og medisinsk biokjemi. Han er klinikkdirektør for Laboratorieklinikken ved Haukeland Universitetssykehus og professor ved Universitetet i Bergen. Han leder en forskningsgruppe som arbeider med translasjonell fedmeforskning. Gruppen har fokus på fettvevsdysfunksjon og biomarkører ved fedme og type 2 diabetes. Mellgren har også ledet Helse Vest sin forskningsstrategiske satsning innen Fedme og ernæring.


styret_jornJørn V. Sagen

Styremedlem og Kasserer

Jørn V. Sagen er spesialist i medisinsk biokjemi. Han er avdelingssjef ved Hormonlaboratoriet, Haukeland Universitetssykehus og professor dr. med. ved Klinisk institutt 2, Universitet i Bergen. Forskningen hans er spesielt rettet mot molekylære årsaker til fedme og diabetes. I tillegg har han bakgrunn i monogene årsaker til diabetes. Sagen sitter også som visepresident for den nordlige regionen i den Europeiske organisasjonen for fedmeforskning (European Association for the Study of Obesity, EASO) – «VP of the Northern Region of the EASO Executive Comittee».


styret_jensJens Kristoffer Hertel

Styremedlem og sekretær

Jens Kristoffer Hertel, PhD, er genetisk epidemiolog og seksjonsleder ved Senter for sykelig overvekt (SSO) i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold. SSO er regionalt kompetansesenter for sykelig overvekt hos barn, unge og voksne i Helse Sør-Øst. Han tok sin doktorgrad på genetiske risikovarianter for type 2 diabetes og overvekt i 2012. Hertel er leder for forskningsavdelingen ved SSO som i hovedsak fokuserer på kliniske studier innen feltet sykelig fedme, fedmerelaterte følgesykdommer og alternative behandlingsmetoder inkludert fedmekirurgi. Hertel veileder også flere doktorgradskandidater.


styret_peturPetur Benedikt Juliusson

Styremedlem

Pétur Benedikt Júlíusson er spesialist i barneendokrinologi, overlege ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus og ansvarlig for behandling av barn og unge ved Poliklinikk for overvekt. Juliusson er i tillegg Avdelingsdirektør for Helseregisterforskning og –utvikling ved Folkehelseinstituttet, samt professor ved Universitetet i Bergen. Han leder Vekststudien i Bergen (www.vekststudien.no), en forskningsgruppe som har fokus på vekst- og vektutvikling til norske barn og er engasjert i flere andre vekst- og vektrelaterte prosjekter. Júlíusson leder også en kognitiv atferdsbehandlingsstudie ved Poliklinikk for overvekt.


styret_peturJohn Roger Andersen

Styremedlem

John Roger Andersen (PhD) er leder for Helse Førde sin tematiske forskningssatsing for folkehelse, livsstil og overvekt. Han er også førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, avdeling for helsefag i Førde. Forskningen hans er rettet mot pasientrapporterte utfall hos pasienter som får behandling for fedme.


Kai Brynjar HagenKai Brynjar Hagen

Styremedlem

Kai Brynjar Hagen er overlege ved Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO) Helse Nord ved Nordlandssykehuset i Bodø. En viktig interesse er kausalitet og traumesensitiv diagnostikk i forhold til overvektutvikling. Han jobber deltid som fastlege ved Havna legesenter i Bodø, som smittevernlege i kommunen og som rådgivende overlege i NAV Nordland. Han er spesialist og veileder i samfunnsmedisin. Fra tidligere bred erfaring fra distriktsmedisin og helseadministrasjon, samt praksiskoordinator og interkommunalt sunnhetsprosjekt.


Johan FernøJohan Fernø

Styremedlem

Johan Fernø er molekylærbiolog og forsker ved Hormonlaboratoriets forskningsgruppe ved Haukeland Universitetssykehus. Hans forskningsprosjekter er i hovedsak knyttet mot Vestnorsk Forskningsbiobank for Overvekt (VFO), med fokus på sammenhengen mellom inflammasjon i fettvev og metabolsk sykdom. Han veileder flere studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå.


Magnus StrømmenMagnus Strømmen

Varamedlem

Magnus Strømmen er ansatt som forsker ved Senter for fedmeforskning og avdelingssjef for Forskningsposten ved St. Olavs hospital. Han er opptatt av klinisk, pasientnær forskning og hans eget forskningsfokus er hovedsakelig alkoholproblemer etter fedmekirurgi. Strømmen er utdannet sykepleier og er PhD-student ved NTNU.


Ane KokkvollAne Kokkvoll

Varamedlem

Ane Kokkvoll, PhD, er utdannet Cand. med. ved Universitetet i Tromsø, og har tidligere jobbet som kommunelege og helsestasjonslege i Os kommune i Nord. Hun tok sin spesialitet i pediatri (barnesykdommer) ved Finmarksykehuset i 2004 og har siden vært fast ansatt overlege ved barneavdelingen i Hammerfest. Hun avla doktograd ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet i 2014 med tittelen «Managing Childhood Obesity ­– The Finnmark Activity School», og har senere brukt mye tid på forskning og kompetanseformidling rundt temaet overvekt hos barn og unge.


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt