Diett og trening

onsdag 13. april 2011 13:59

Diett og trening gir sammen bedre fysisk form og vektreduksjon og blant eldre med fedme, viser en ny studie publisert i New England Journal of Medicine.

I studien ble 107 personer på 65 år eller mer ble delt i fire grupper. Én gruppe ble satt til å trene, én gruppe ble satt på diett, én gruppe ble satt i gang med både trening og diett, og en fjerde gruppe virket som kontrollgruppe. Totalt sett fikk gruppen som både trente og spiste energiredusert den beste effekten både på fysisk form, vekttap, muskelmasse og bentetthet.

Les mer om studien på forskning.no . 

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt