Jørn V. Sagen
Leder

Jørn V. Sagen er spesialist i medisinsk biokjemi. Han er avdelingssjef ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Haukeland Universitetssykehus og professor dr. med. ved Klinisk institutt 2, Universitet i Bergen.

 Forskningen hans er spesielt rettet mot molekylære årsaker til fedme og diabetes. I tillegg har han bakgrunn i monogene årsaker til diabetes. Sagen sitter også som visepresident for den nordlige regionen i den Europeiske organisasjonen for fedmeforskning (European Association for the Study of Obesity, EASO) – «VP of the Northern Region of the EASO Executive Comittee».