John Roger Andersen


John Roger Andersen
Styremedlem og sekretær

John Roger Andersen er leder for Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet sin tematiske forskningssatsing for folkehelse, livsstil og overvekt. Han er professor i sykepleievitenskap ved Høgskulen på Vestlandet og forsker i Helse Førde.

Andersen har en bred forskningsprofil, men han har forsket særlig på  pasientrapporterte utfall hos pasienter som får behandling for fedme.