John Roger Andersen
Styremedlem og sekretær

John Roger Andersen er leder for Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet sin tematiske forskningssatsing for folkehelse, livsstil og overvekt. Han er professor i sykepleievitenskap ved Høgskulen på Vestlandet og forsker i Helse Førde.

Andersen har en bred forskningsprofil, men han har forsket særlig på  pasientrapporterte utfall hos pasienter som får behandling for fedme.