Magnus Strømmen
Styremedlem og kasserer

Magnus Strømmen er ansatt som forsker ved Senter for fedmeforskning og avdelingssjef for Forskningsposten ved St. Olavs hospital.

Han er opptatt av klinisk, pasientnær forskning og hans eget forskningsfokus er hovedsakelig alkoholproblemer etter fedmekirurgi. Strømmen er utdannet sykepleier og er PhD-student ved NTNU.