Norsk forening for fedmeforskning

Vi sees på fedmeforskningsdagene 1-2 november 2023 i Tønsberg!

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. NFFF har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og representere norsk fedmeforskning internasjonalt. 

NFFF ble gjenopprettet i 1998 av 25 norske spesialister innen medisin, ernæring og fysisk aktivitet etter at foreningen var tvunget til å innstille sin virksomhet i 1989 pga. ressursmangel.

Foreningen representerer norsk fedmeforskning i det europeiske forbundet The European Association for the Study of Obesity (EASO) og det internasjonale forbundet The World Obesity Federation. I tillegg jobber foreningen tett med The International Obesity Task Force som er underlagt Verdens helseorganisasjon.

Organisasjonsnummer: 982096391.

Bli medlem image
Møter i NFFF er åpne for alle interesserte, mens medlemskap er forbeholdt leger og annet helsepersonell, samt studenter og forskere innen fagfeltet.


Årskontingenten er kr. 250,- og inkluderer

 • Rabattert pris på Fedmeforskningsdagene
 • Medlemskap i Norsk forening for fedmeforskning
 • Medlemskap i The European Association for the Study of Obesity (EASO)
 • Abonnement på tidsskriftet Obesity Facts
 • Rabatter ved registrering til EASO og affilierte møter
 • Medlemskap i World Obesity Federation (tidligere IASO), samt medlemsfordeler knyttet til World Obesity medlemskap (https://www.worldobesity.org/our-network/member-benefits)


Slik blir du medlem

1. Betal årskontigenten til kontonummer: 9235.17.87246

Årskontingenten er kr 250,- for alle unntatt studenter som har en årskontingent på kr 100,-

2. Send en e-post til kasserer Johan Fernø (Johan.Ferno@uib.no).

NB: Skriv inn medlemmet sitt navn i meldingsfeltet.

Oppgi i e-posten: 

 • Navn
 • Tittel/stilling
 • Arbeidsplass
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Dato da kontigenten ble betalt

Mette Svendsen

President (fra 2023)

Mette Svendsen, Doctor Scient, er førstelektor ved Universitetet i Oslo og klinisk ernæringsfysiolog ved Seksjon for preventiv kardiologi, Oslo universitetssykehus.

Les mer  

Jens Kristoffer Hertel

Styremedlem

Jens Kristoffer Hertel, PhD, er genetisk epidemiolog og seksjonsleder ved Senter for sykelig overvekt (SSO) i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold. SSO er regionalt kompetansesenter for sykelig overvekt hos barn, unge og voksne i Helse Sør-Øst.

Les mer  

Ane Kokkvoll

Styremedlem

Ane Kokkvoll, PhD, er utdannet Cand. med. ved Universitetet i Tromsø, og har tidligere jobbet som kommunelege og helsestasjonslege i Os kommune i Nord. Hun tok sin spesialitet i pediatri (barnesykdommer) ved Finmarksykehuset i 2004 og har siden vært fast ansatt overlege ved barneavdelingen i Hammerfest.

Les mer  

Johan Fernø

Kasserer og styremedlem

Johan Fernø er molekylærbiolog og forsker ved Hormonlaboratoriets forskningsgruppe ved Haukeland Universitetssykehus.

Les mer  

Siren Nymo

Styremedlem

Maria Arlén Larsen

Styremedlem

John Roger Andersen

Sekretær og styremedlem

Hanna Flækøy Skjåkødegård

Vara

Kommende arrangementer

TittelDatoSted
Fedmeforskningsdagene 202301 Nov 2023Tønsberg

Tidligere arrangementer

TittelDatoSted
Fedmeforskningsdagene 202227 Okt 2022Havnegata 1, 7010 Trondheim, Norge
Fedmeforskningsdagene 202121 Okt 2021Lars Hilles gate 18, Bergen, Norge
Norsk forening for fedmeforsking sin pris for å fremme verdighet og respekt

Klikk her for å nominere kandidat(er)

Kriterier
 • Kandidaten har bidratt til å fremme at personer med fedme blir møtt med verdighet og respekt.
 • Kandidaten har bidratt til å korrigere stereotypisk språk, bilder og fortellinger som urettferdig og unøyaktig skildrer personer med fedme som late med manglende viljestyrke eller selvdisiplin.
 • Kandidaten har bidratt til å redusere stigmatisering gjennom formidling av oppdatert kunnskap om fedme og kroppsvektregulering.
 • Kandidaten har bidratt til initiativer som tar sikte på å forhindre vektdiskriminering på arbeidsplassen, innen utdanning, helsevesenet eller på andre områder i samfunnet.
 • Kandidaten kan være en person eller en organisasjon, og to eller flere kandidater kan dele prisen.

Årlig frist for nominasjoner er 20. desember
Nominasjoner som kommer inn etter fristen blir med i vurderingen det påfølgende år.

Hvem kan nominere?
Alle er velkomne til å nominere kandidater.

Hvordan nominerer jeg?
Fyll ut skjema

Hvem tar avgjørelsen?
Nominasjoner blir mottatt og evaluert av styret i NFFF.

Når blir hvem som til dels prisen kunngjort?
De årene prisen blir tildelt kunngjøres dette 4 mars i forbindelse med verdens fedmedag.

Når blir prisen delt ut?
Prisen blir delt ut på Fedmeforskingsdagene. Det blir utdelt diplom i ramme og et kunstverk til den/de som får prisen.

Har du spørsmål?

Kontakt leder i NFFF, http://www.nfff.no


President, Mette Svendsen.
Tlf: +47 452 12 344
E-post: mesven@ous-hf.no

Styremedlem og sekretær, John Roger Andersen.
Tlf: +47 482 78 186
E-post: johnra@hvl.no