Johan Fernø
Kasserer og styremedlem

Johan Fernø er molekylærbiolog og forsker ved Hormonlaboratoriets forskningsgruppe ved Haukeland Universitetssykehus.

Hans forskningsprosjekter er i hovedsak knyttet mot Vestnorsk Forskningsbiobank for Overvekt (VFO), med fokus på sammenhengen mellom inflammasjon i fettvev og metabolsk sykdom. Han veileder flere studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå.