Norsk forening for fedmeforskning

ønsker velkommen til Bergen og fedmeforskningsdagene 2021

NYHETER


Anerkjennelse av fedme som sykdom

 •   20.10.2020 09:35 AM

Om Nfff


Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. NFFF har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og representere norsk fedmeforskning internasjonalt. 

NFFF ble gjenopprettet i 1998 av 25 norske spesialister innen medisin, ernæring og fysisk aktivitet etter at foreningen var tvunget til å innstille sin virksomhet i 1989 pga. ressursmangel.

Foreningen representerer norsk fedmeforskning i det europeiske forbundet The European Association for the Study of Obesity (EASO) og det internasjonale forbundet The World Obesity Federation. I tillegg jobber foreningen tett med The International Obesity Task Force som er underlagt Verdens helseorganisasjon.

Organisasjonsnummer: 982096391.

Bli medlem


Bli medlem
Møter i NFFF er åpne for alle interesserte, mens medlemskap er forbeholdt leger og annet helsepersonell, samt studenter og forskere innen fagfeltet.


Årskontingenten er kr. 250,- og inkluderer

 • Medlemskap i Norsk forening for fedmeforskning
 • Medlemskap i The European Association for the Study of Obesity (EASO)
 • Abonnement på tidsskriftet Obesity Facts
 • Rabatter ved registrering til EASO og affilierte møter
 • Medlemskap i World Obesity Federation (tidligere IASO), samt medlemsfordeler knyttet til World Obesity medlemskap (https://www.worldobesity.org/our-network/member-benefits)


Slik blir du medlem

1. Send en e-post til kasserer Magnus Strømmen (Magnus.Strommen@stolav.no), der du oppgir:

 • Navn
 • Tittel/stilling
 • Arbeidsplass
 • Adresse
 • E-postadresse


2. Betal årskontigenten til kontonummer: 9235.17.87246

Årskontingenten er kr 250,- for alle unntatt studenter som har en årskontingent på kr 100,-

Styret


Jørn V. Sagen

Leder

Jørn V. Sagen er spesialist i medisinsk biokjemi. Han er avdelingssjef ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Haukeland Universitetssykehus og professor dr. med. ved Klinisk institutt 2, Universitet i Bergen.

Les mer  

Magnus Strømmen

Styremedlem og kasserer

Magnus Strømmen er ansatt som forsker ved Senter for fedmeforskning og avdelingssjef for Forskningsposten ved St. Olavs hospital.

Les mer  

Mette Svendsen

Styremedlem

Mette Svendsen, Doctor Scient, er førstelektor ved Universitetet i Oslo og klinisk ernæringsfysiolog ved Seksjon for preventiv kardiologi, Oslo universitetssykehus.

Les mer  

John Roger Andersen

Styremedlem og sekretær

John Roger Andersen er leder for Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet sin tematiske forskningssatsing for folkehelse, livsstil og overvekt. Han er professor i sykepleievitenskap ved Høgskulen på Vestlandet og forsker i Helse Førde.

Les mer  

Jens Kristoffer Hertel

Styremedlem

Jens Kristoffer Hertel, PhD, er genetisk epidemiolog og seksjonsleder ved Senter for sykelig overvekt (SSO) i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold. SSO er regionalt kompetansesenter for sykelig overvekt hos barn, unge og voksne i Helse Sør-Øst.

Les mer  

Kai Brynjar Hagen

Styremedlem

Kai Brynjar Hagen er overlege ved Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO) Helse Nord ved Nordlandssykehuset i Bodø. En viktig interesse er kausalitet og traumesensitiv diagnostikk i forhold til overvektutvikling. Han jobber deltid som fastlege ved Havna legesenter i Bodø, som smittevernlege i kommunen og som rådgivende overlege i NAV Nordland.

Les mer  

Johan Fernø

Styremedlem

Johan Fernø er molekylærbiolog og forsker ved Hormonlaboratoriets forskningsgruppe ved Haukeland Universitetssykehus.

Les mer  

Ane Kokkvoll

Varamedlem

Ane Kokkvoll, PhD, er utdannet Cand. med. ved Universitetet i Tromsø, og har tidligere jobbet som kommunelege og helsestasjonslege i Os kommune i Nord. Hun tok sin spesialitet i pediatri (barnesykdommer) ved Finmarksykehuset i 2004 og har siden vært fast ansatt overlege ved barneavdelingen i Hammerfest.

Les mer  

Møter


Beklager, registreringen er avsluttet.

Fedmeforskningsdagene 2020 (UTSATT TIL 2021)

Arrangementskomiteen for Fedmeforskningsdagene 2020 må dessverre meddele om at vi avlyser årets konferanse selv med dagens smittesituasjon i Norge. Avgjørelsen er tatt med bakgrunn i flere vurderinger. Selv om det skulle vise seg at smittefaren forblir lav utover høsten, tror vi likevel at mange vil avstå fra å melde seg på konferansen. Selv om vi i Bergen ikke har forventning om et deltagerantall som Oslo i fjor, med over 200 deltagere, så frykter vi at en konferanse i høst gir kun 50-70 deltagere, et tall som er på nivå på den tiden fedmeforskningsdagen ble arrangert lokalt i Bergen og Vestlandet. Vi mener det foreligger flere årsaker til mye lavere antall deltagere enn normalt for Fedmeforskningsdagene. Siden lockdown i mars har vi i komiteen mistet verdifull tid til planlegging av program. Siden vi stod i en så usikker situasjon under lockdown, valgte vi ikke å bruke tid på å skaffe eksterne foredragsholdere, sette ned en programkomite og abstraktkomite etc. Selv med dagens smittesituasjon vil postersesjonene utgå på grunn av restriksjoner med 1 meters avstand. Siden vi ikke vet hvordan fremtiden blir mht. nye retningslinjer innen smittevern, måtte vi ta utgangspunkt i dagens retningslinjer. En endelig avgjørelse måtte vi også komme med nå, siden kontrakten med hotellet måtte sies opp nå vederlagsfritt. Vi satser heller på å arrangere en fantastisk konferanse i Bergen neste år, i oktober 2021.


 • Dato: 15.10.2020 10:00 AM - 16.10.2020 03:00 PM
 • Sted: Scandic Bergen City. Håkonsgaten 2-7, Bergen, Norge (Kart)

Kontakt


Leder, Jørn Sagen.
Tlf: +47 958 63 689
E-post: jorn.sagen@uib.no


Styremedlem og sekretær, John Roger Andersen.
Tlf: +47 482 78 186
E-post: johnra@hvl.no