Norsk forening for fedmeforskning

ønsker velkommen til Trondheim og fedmeforskningsdagene,
27. og 28. oktober 2022

28Jun

Vår danske kollegaer inviterer til felles nordisk konferanse i København  17-19 november. 

"We are very honored and excited to welcome you to the Nordic Obesity Meeting, this year organized by the Danish Association for the Study on Obesity. The meeting will take place the 17-19 November 2022 in Copenhagen, Denmark. The conference will bring together medical doctors, dieticians, health care professionals, and multidisciplinary researchers engaged in obesity research".

Les mer her: https://dsaf.dk/nordic-obesity-meeting-2022/

03May

Frist for innsending av abstrakt er 1. september. Jo tidligere før fristen abstraktet mottas, jo større er mulighetene for muntlig presentasjon såfremt man ønsker dette. 

Les mer her: https://www.nfff.no/m%C3%B8ter/fedmeforskningsdagene-2022

På Fedmeforskingsdagane som blei arrangert i Bergen 21-22 oktober vart det delt ut prisar for beste frie foredrag. Det vart delt ut ein pris i klassen "basalforsking og mekanismar" og ein i "generelt". Prisen er på 5000 kroner, blomar heider og ære.

Det var mange gode foredrag og juryen fekk dermed ein vanskeleg jobb. 

Den eine vinnaren, til venstre på biletet, er Anne-Siri Fismen (Folkehelseinsituttet) med foredraget "Mechanisms behind the relationships between obesity and mental well-being". 

Den andre vinnaren, til høgre på biletet,  er Martha Eimstad Haugstøyl (Universitetet i Bergen og Helse Bergen) med foredraget "Karakterisering av naturlige dreperceller (NK celler) i fettvevet hos personer med fedme". 

Juryen bestod av Mette Svendsen, Jøran Hjelmesæth, Johan Fernø og John Roger Andersen. 

NFFF gratulerer. 

07Oct

Vi er glade for å kunne meddele om vi har fått inn mange  abstrakt til Fedmeforskingsdagene 2021. 

Programmet er dermed ferdigstilt og inneholder 19 spennende presentasjoner som dekker et bredt spekter innen fedme. 

Vi gleder oss!

Program Fedmeforskningsdagene 2021.pdf

31Aug

Nå kan du melde deg på Fedmeforskingsdagene 2021. Merk at ny frist for å sende inn abstrakt er 27/9. Les mer her. 

21May

Catia Martins. Foto: Geir Mogen / NTNU

 Clinical Trial day 20 mai  i Helse Midt-Norge ble det utdelt pris for fremragende forskning  for 2020. En av prisene gikk til fedmeforskningsmiljøet med professor Catia Martins (NTNU, St. Olav  Hospital) i spissen for artikkelen:

Martins, C., Dutton, G. R., Hunter, G. R., & Gower, B. A. (2020). Revisiting the Compensatory Theory as an explanatory model for relapse in obesity management. The American Journal of Clinical Nutrition, 112(5), 1170-1179.

"Vi er glade og stolte for at hennes arbeid gjennom mange år hedres med denne prisen. Dette er et eksempel på hvordan unge resurssterke forskere kommer til Norge og styrker våre fagmiljø. Denne artikkelen bidrar med kunnskap som kan medføre et paradigmeskift innen fedmeforskning, og fører til translasjonstenkning rundt appetitt og metabolisme", sier  Siren Nymo som tipset NFFF om saken i en kommentar. 

NFFF gratulerer med velfortjent pris. 

Foto: Geir Mogen / NTNU . 

20Oct

The Committee on Environment, Public Health and Food safety, har stemt over saken.

Det er med stor glede å konstatere at The Committee on Environment, Public Health and Food safety den 14. oktober stemte med et overbevisende flertall å anerkjenne fedme eller sykelig overvekt som en kronisk sykdom innenfor programmet “EU4Health 2021-2027 – a vision for a healthier European Union”.

Et viktig arbeid fremover er å få Europarådet til å være i samsvar med dette.

https://easo.org/obesity-listed-as-a-chronic-disease.../ 

Jørn Sagen. 

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. NFFF har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og representere norsk fedmeforskning internasjonalt. 

NFFF ble gjenopprettet i 1998 av 25 norske spesialister innen medisin, ernæring og fysisk aktivitet etter at foreningen var tvunget til å innstille sin virksomhet i 1989 pga. ressursmangel.

Foreningen representerer norsk fedmeforskning i det europeiske forbundet The European Association for the Study of Obesity (EASO) og det internasjonale forbundet The World Obesity Federation. I tillegg jobber foreningen tett med The International Obesity Task Force som er underlagt Verdens helseorganisasjon.

Organisasjonsnummer: 982096391.

Bli medlem
Møter i NFFF er åpne for alle interesserte, mens medlemskap er forbeholdt leger og annet helsepersonell, samt studenter og forskere innen fagfeltet.


Årskontingenten er kr. 250,- og inkluderer

 • Rabattert pris på Fedmeforskningsdagene
 • Medlemskap i Norsk forening for fedmeforskning
 • Medlemskap i The European Association for the Study of Obesity (EASO)
 • Abonnement på tidsskriftet Obesity Facts
 • Rabatter ved registrering til EASO og affilierte møter
 • Medlemskap i World Obesity Federation (tidligere IASO), samt medlemsfordeler knyttet til World Obesity medlemskap (https://www.worldobesity.org/our-network/member-benefits)


Slik blir du medlem

1. Betal årskontigenten til kontonummer: 9235.17.87246

Årskontingenten er kr 250,- for alle unntatt studenter som har en årskontingent på kr 100,-

2. Send en e-post til kasserer Magnus Strømmen (Magnus.Strommen@stolav.no).

NB: Skriv inn medlemmet sitt navn i meldingsfeltet.

Oppgi i e-posten: 

 • Navn
 • Tittel/stilling
 • Arbeidsplass
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Dato da kontigenten ble betalt

Jørn V. Sagen

Leder

Jørn V. Sagen er spesialist i medisinsk biokjemi. Han er avdelingssjef ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Haukeland Universitetssykehus og professor dr. med. ved Klinisk institutt 2, Universitet i Bergen.

Les mer  

Magnus Strømmen

Styremedlem og kasserer

Magnus Strømmen er ansatt som forsker ved Senter for fedmeforskning og avdelingssjef for Forskningsposten ved St. Olavs hospital.

Les mer  

Mette Svendsen

Styremedlem

Mette Svendsen, Doctor Scient, er førstelektor ved Universitetet i Oslo og klinisk ernæringsfysiolog ved Seksjon for preventiv kardiologi, Oslo universitetssykehus.

Les mer  

John Roger Andersen

Styremedlem og sekretær

John Roger Andersen er leder for Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet sin tematiske forskningssatsing for folkehelse, livsstil og overvekt. Han er professor i sykepleievitenskap ved Høgskulen på Vestlandet og forsker i Helse Førde.

Les mer  

Jens Kristoffer Hertel

Styremedlem

Jens Kristoffer Hertel, PhD, er genetisk epidemiolog og seksjonsleder ved Senter for sykelig overvekt (SSO) i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold. SSO er regionalt kompetansesenter for sykelig overvekt hos barn, unge og voksne i Helse Sør-Øst.

Les mer  

Johan Fernø

Styremedlem

Johan Fernø er molekylærbiolog og forsker ved Hormonlaboratoriets forskningsgruppe ved Haukeland Universitetssykehus.

Les mer  

Ane Kokkvoll

Styremedlem

Ane Kokkvoll, PhD, er utdannet Cand. med. ved Universitetet i Tromsø, og har tidligere jobbet som kommunelege og helsestasjonslege i Os kommune i Nord. Hun tok sin spesialitet i pediatri (barnesykdommer) ved Finmarksykehuset i 2004 og har siden vært fast ansatt overlege ved barneavdelingen i Hammerfest.

Les mer  

Kommende arrangementer

TittelDatoSted
Fedmeforskningsdagene 202227 Okt 2022Havnegata 1, 7010 Trondheim, Norge

Tidligere arrangementer

TittelDatoSted
Fedmeforskningsdagene 202121 Okt 2021Lars Hilles gate 18, Bergen, Norge
Leder, Jørn Sagen.
Tlf: +47 958 63 689
E-post: jorn.sagen@uib.no


Styremedlem og sekretær, John Roger Andersen.
Tlf: +47 482 78 186
E-post: johnra@hvl.no