Norsk forening for fedmeforskning

ønsker velkommen til Trondheim og fedmeforskningsdagene,
27. og 28. oktober 2022

 •  07.10.2021 08:24 PM
 •  21.05.2021 12:41 PM

Catia Martins. Foto: Geir Mogen / NTNU

Les mer
 •  20.10.2020 09:35 AM

The Committee on Environment, Public Health and Food safety, har stemt over saken.

Les mer
Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. NFFF har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og representere norsk fedmeforskning internasjonalt. 

NFFF ble gjenopprettet i 1998 av 25 norske spesialister innen medisin, ernæring og fysisk aktivitet etter at foreningen var tvunget til å innstille sin virksomhet i 1989 pga. ressursmangel.

Foreningen representerer norsk fedmeforskning i det europeiske forbundet The European Association for the Study of Obesity (EASO) og det internasjonale forbundet The World Obesity Federation. I tillegg jobber foreningen tett med The International Obesity Task Force som er underlagt Verdens helseorganisasjon.

Organisasjonsnummer: 982096391.

Bli medlem
Møter i NFFF er åpne for alle interesserte, mens medlemskap er forbeholdt leger og annet helsepersonell, samt studenter og forskere innen fagfeltet.


Årskontingenten er kr. 250,- og inkluderer

 • Rabattert pris på Fedmeforskningsdagene
 • Medlemskap i Norsk forening for fedmeforskning
 • Medlemskap i The European Association for the Study of Obesity (EASO)
 • Abonnement på tidsskriftet Obesity Facts
 • Rabatter ved registrering til EASO og affilierte møter
 • Medlemskap i World Obesity Federation (tidligere IASO), samt medlemsfordeler knyttet til World Obesity medlemskap (https://www.worldobesity.org/our-network/member-benefits)


Slik blir du medlem

1. Betal årskontigenten til kontonummer: 9235.17.87246

Årskontingenten er kr 250,- for alle unntatt studenter som har en årskontingent på kr 100,-

2. Send en e-post til kasserer Magnus Strømmen (Magnus.Strommen@stolav.no).

NB: Skriv inn medlemmet sitt navn i meldingsfeltet.

Oppgi i e-posten: 

 • Navn
 • Tittel/stilling
 • Arbeidsplass
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Dato da kontigenten ble betalt

Jørn V. Sagen

Leder

Jørn V. Sagen er spesialist i medisinsk biokjemi. Han er avdelingssjef ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Haukeland Universitetssykehus og professor dr. med. ved Klinisk institutt 2, Universitet i Bergen.

Les mer  

Magnus Strømmen

Styremedlem og kasserer

Magnus Strømmen er ansatt som forsker ved Senter for fedmeforskning og avdelingssjef for Forskningsposten ved St. Olavs hospital.

Les mer  

Mette Svendsen

Styremedlem

Mette Svendsen, Doctor Scient, er førstelektor ved Universitetet i Oslo og klinisk ernæringsfysiolog ved Seksjon for preventiv kardiologi, Oslo universitetssykehus.

Les mer  

John Roger Andersen

Styremedlem og sekretær

John Roger Andersen er leder for Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet sin tematiske forskningssatsing for folkehelse, livsstil og overvekt. Han er professor i sykepleievitenskap ved Høgskulen på Vestlandet og forsker i Helse Førde.

Les mer  

Jens Kristoffer Hertel

Styremedlem

Jens Kristoffer Hertel, PhD, er genetisk epidemiolog og seksjonsleder ved Senter for sykelig overvekt (SSO) i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold. SSO er regionalt kompetansesenter for sykelig overvekt hos barn, unge og voksne i Helse Sør-Øst.

Les mer  

Johan Fernø

Styremedlem

Johan Fernø er molekylærbiolog og forsker ved Hormonlaboratoriets forskningsgruppe ved Haukeland Universitetssykehus.

Les mer  

Ane Kokkvoll

Styremedlem

Ane Kokkvoll, PhD, er utdannet Cand. med. ved Universitetet i Tromsø, og har tidligere jobbet som kommunelege og helsestasjonslege i Os kommune i Nord. Hun tok sin spesialitet i pediatri (barnesykdommer) ved Finmarksykehuset i 2004 og har siden vært fast ansatt overlege ved barneavdelingen i Hammerfest.

Les mer  

Kommende arrangementer

TittelDatoSted
Fedmeforskningsdagene 202227 Okt 2022Havnegata 1, 7010 Trondheim, Norge

Tidligere arrangementer

TittelDatoSted
Fedmeforskningsdagene 202121 Okt 2021Lars Hilles gate 18, Bergen, Norge
Leder, Jørn Sagen.
Tlf: +47 958 63 689
E-post: jorn.sagen@uib.no


Styremedlem og sekretær, John Roger Andersen.
Tlf: +47 482 78 186
E-post: johnra@hvl.no