Ingrid Følling
Styremedlem

Ingrid Sørdal Følling, PhD, er førsteamanuensis ved Institutt for Klinisk og Molekylærmedisin, NTNU og forsker ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon ved St.Olavs Hospital. Følling er leder forskningsgruppen innen Fedme ved NTNU og leder studieretningen Fedme og helse i Masterprogrammet i klinisk helsevitenskap.

Han tok sin doktorgrad på genetiske risikovarianter for type 2 diabetes og overvekt i 2012. Hertel er leder for forskningsavdelingen ved SSO som i hovedsak fokuserer på kliniske studier innen feltet sykelig fedme, fedmerelaterte følgesykdommer og alternative behandlingsmetoder inkludert fedmekirurgi. Hertel veileder også flere doktorgradskandidater.