Mette Svendsen

President (fra 2023)

Mette Svendsen, Doctor Scient, er førstelektor ved Universitetet i Oslo og klinisk ernæringsfysiolog ved Seksjon for preventiv kardiologi, Oslo universitetssykehus.

Les mer  

John Roger Andersen

Sekretær og styremedlem

Johan Fernø

Kasserer og styremedlem

Johan Fernø er molekylærbiolog og forsker ved Hormonlaboratoriets forskningsgruppe ved Haukeland Universitetssykehus.

Les mer  

Siren Nymo

Styremedlem

Maria Arlén Larsen

Styremedlem

Heidi Borgeraas

Styremedlem

Ingrid Følling

Styremedlem

Ingrid Sørdal Følling, PhD, er førsteamanuensis ved Institutt for Klinisk og Molekylærmedisin, NTNU og forsker ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon ved St.Olavs Hospital. Følling er leder forskningsgruppen innen Fedme ved NTNU og leder studieretningen Fedme og helse i Masterprogrammet i klinisk helsevitenskap.

Les mer  

Anja Nastasja Robstad

1 vara

Ane Kokkvoll

2 vara

Ane Kokkvoll, PhD, er utdannet Cand. med. ved Universitetet i Tromsø, og har tidligere jobbet som kommunelege og helsestasjonslege i Os kommune i Nord. Hun tok sin spesialitet i pediatri (barnesykdommer) ved Finmarksykehuset i 2004 og har siden vært fast ansatt overlege ved barneavdelingen i Hammerfest.

Les mer