Bli medlem


Bli medlem
Møter i NFFF er åpne for alle interesserte, mens medlemskap er forbeholdt leger og annet helsepersonell, samt studenter og forskere innen fagfeltet.


Årskontingenten er kr. 250,- og inkluderer

  • Medlemskap i Norsk forening for fedmeforskning
  • Medlemskap i The European Association for the Study of Obesity (EASO)
  • Abonnement på tidsskriftet Obesity Facts
  • Rabatter ved registrering til EASO og affilierte møter
  • Medlemskap i World Obesity Federation (tidligere IASO), samt medlemsfordeler knyttet til World Obesity medlemskap (https://www.worldobesity.org/our-network/member-benefits)


Slik blir du medlem

1. Send en e-post til kasserer Magnus Strømmen (Magnus.Strommen@stolav.no), der du oppgir:

  • Navn
  • Tittel/stilling
  • Arbeidsplass
  • Adresse
  • E-postadresse


2. Betal årskontigenten til kontonummer: 9235.17.87246

Årskontingenten er kr 250,- for alle unntatt studenter som har en årskontingent på kr 100,-