Norsk forening for fedmeforsking sin pris for å fremme verdighet og respekt

Klikk her for å nominere kandidat(er)

Kriterier
  • Kandidaten har bidratt til å fremme at personer med fedme blir møtt med verdighet og respekt.
  • Kandidaten har bidratt til å korrigere stereotypisk språk, bilder og fortellinger som urettferdig og unøyaktig skildrer personer med fedme som late med manglende viljestyrke eller selvdisiplin.
  • Kandidaten har bidratt til å redusere stigmatisering gjennom formidling av oppdatert kunnskap om fedme og kroppsvektregulering.
  • Kandidaten har bidratt til initiativer som tar sikte på å forhindre vektdiskriminering på arbeidsplassen, innen utdanning, helsevesenet eller på andre områder i samfunnet.
  • Kandidaten kan være en person eller en organisasjon, og to eller flere kandidater kan dele prisen.

Årlig frist for nominasjoner er 20. desember (fristen for 2024, er 20 januar 2024)
Nominasjoner som kommer inn etter fristen blir med i vurderingen det påfølgende år.

Hvem kan nominere?
Alle er velkomne til å nominere kandidater.

Hvordan nominerer jeg?
Fyll ut skjema

Hvem tar avgjørelsen?
Nominasjoner blir mottatt og evaluert av styret i NFFF.

Når blir hvem som til dels prisen kunngjort?
De årene prisen blir tildelt kunngjøres dette 4 mars i forbindelse med verdens fedmedag.

Når blir prisen delt ut?
Prisen blir delt ut på Fedmeforskingsdagene. Det blir utdelt diplom i ramme og et kunstverk til den/de som får prisen.

Har du spørsmål?

Kontakt leder i NFFF, http://www.nfff.no