President, Mette Svendsen.
Tlf: +47 452 12 344
E-post: mesven@ous-hf.no

Styremedlem og sekretær, John Roger Andersen.
Tlf: +47 482 78 186
E-post: johnra@hvl.no