21 May
21May

 Clinical Trial day 20 mai  i Helse Midt-Norge ble det utdelt pris for fremragende forskning  for 2020. En av prisene gikk til fedmeforskningsmiljøet med professor Catia Martins (NTNU, St. Olav  Hospital) i spissen for artikkelen:

Martins, C., Dutton, G. R., Hunter, G. R., & Gower, B. A. (2020). Revisiting the Compensatory Theory as an explanatory model for relapse in obesity management. The American Journal of Clinical Nutrition, 112(5), 1170-1179.

"Vi er glade og stolte for at hennes arbeid gjennom mange år hedres med denne prisen. Dette er et eksempel på hvordan unge resurssterke forskere kommer til Norge og styrker våre fagmiljø. Denne artikkelen bidrar med kunnskap som kan medføre et paradigmeskift innen fedmeforskning, og fører til translasjonstenkning rundt appetitt og metabolisme", sier  Siren Nymo som tipset NFFF om saken i en kommentar. 

NFFF gratulerer med velfortjent pris. 

Foto: Geir Mogen / NTNU .