07 Dec


Du kan forslå kandidat eller kandidater til NFFF sin sin pris for å fremme verdighet og respekt 2024. Les mer her.

Fristen er å sende inn forslag er satt til 20 januar 2024. 

Merk at det er mulig å foreslå både nasjonale og internasjonale kandidater. 

Et tips er å skrive nominasjonen slik at den har et innhold og format som gjør et den i store trekk kan publiseres som den er når begrunnelsen for pristildelingen blir publisert.