03 Jan
03Jan


Vi skriver 2024 og jeg ønsker å benytte anledningen til å ønske alle et Godt Nytt År!I
Norsk forening for fedmeforskning ser vi fram til videre arbeid i året som kommer😊 

Vi ser fram til å utveksle kunnskap og erfaringer med kolleger i Norge og internasjonalt gjennom

- Nordisk Fedme møte i februar

- Europeisk kongress i mai     

 - Fedmeforskningsdagene i oktober

Vi vil også markere Fedmedagen 04.03. Her vil annonsere hvem som får prisen for verdighet og resept. NB! Det er fortsatt mulig å nominere kandidater (www.nfff.no). 

Både når det gjelder forskning og behandling har vi sett framskritt og vi gleder oss til fortsettelsen. Det er imidlertid frustrerende at mange med svært alvorlig fedme ikke får dekket utgifter til best mulig behandling. Til tross for gode dialogmøter med Helsedirektoratet, erfarer vi at svært få får innvilget individuell stønad til medikamentell behandling. Dette gjelder både barn og voksne og forsterker sosial ulikhet. Vi tar utfordringen og jobber videre med dette i 2024. 

Med vennlig hilsen
Mette S, Leder