05 Jul
05Jul

Sommeren er her med lange, lyse dager, sol og varme. Tiden for å samle positiv energi, ha tid til å nyte, gjøre det vi liker og kanskje oppleve noe nytt som gir oss andre perspektiver. Jeg er godt i gang med min ferie og fra en litt oppgitt start da jeg kjente på snev av håpløshet over å stå i stampe, ser jeg nå framover med ny optimisme og gleder meg til det som skjer framover. 


Håpløsheten
stammer fra at det er mange som ikke har tilgang til best mulig behandling. Dette er noe vi jobber sammen om i Norge og i Europa. Blant annet har norsk forening for fedmeforskning signert Venezia traktaten sammen med andre europeiske søster organisasjoner og vår paraply organisasjon EASO. Vi kommer til å publisere mer om denne i løpet av høsten. 


Det som gir meg tro på framtida, er at vi står sammen både internasjonalt og i Norge. I år var vi en stor gruppe fra Norge som deltok på den europeiske fedmekongressen og vi hadde flere muntlige foredrag og mange abstrakt som ble presentert av dyktige forskere. Dette lover bra, men vi skal bli bedre, spesielt på nettverksbygging både for forskere og klinikere. Dette starter vi med på Fedmeforskningsdagene i Oslo.

I dag åpner vi for påmelding til kongressen og meld deg på så raskt som mulig. Vårt mål å samle flest mulig av alle som jobber innen fedme feltet i Norge og kanskje når vi rekord i antall påmeldte?


Fristen for å sende inn abstrakt er 1. september. Det er noen nyheter i år. Blant annet er det mulig å sende inn abstrakt på pågående/planlagte studier til en workshop der tanken er å presentere studien og få tilbakemeldinger fra de andre deltagerne. Det er som tidligere mulig å sende inn abstrakt med resultater. Her vil flest mulig få muntlige presentasjoner enten i form av korte foredrag eller «teaser talk» med postervisning i etterkant. Husk vi har priser for beste abstrakt og presentasjon!

Link til påmelding og innsending av abstrakt: https://www.nfff.no/m%C3%B8ter/fedmeforskingsdagene-2024

For dere som ønsker å delta uten abstrakt, lover vi et spennende program. Vi har fokus på fedme i et livsløpsperspektiv og belyser dette både i debatt, foredrag og forhåpentligvis gode diskusjoner og refleksjoner.  

På vegne av styret i Nfff ønsker jeg dere alle en flott sommer!


Med vennlig hilsen 

Mette